Anpassa textstorlek
A A A
08 januari 2013

Echologens Tema 2 - nu hos utvärderingsgruppen

I projektet Green Citizens of Europe utvärderar Bostaden alternativa gränssnitt i lägenhetsdisplayen Echolog. Echolog visar förbrukningen av varmt och kallt vatten och hushållsel.

Test och utvärdering av Tema 2

En utvärderingsgrupp bestående av frivilliga hyresgäster hos Bostaden ingår i en testgrupp som under 2012 har utvärderat Tema 1, det första av fyra alternativa gränssnitt för Echologen. Och nu testas det andra alternativa gränssnittet, Tema 2.

Tema 2 kommer att testas av utvärderingsgruppen fram till slutet av våren då det utvärderas.

Har du en Echolog i din lägenhet och vill delta i utvärderingsgruppen?

Kontakta i så fall Bostadens projektledare för Green Citizens-projektet Mia Han på mejl: mia.han@bostaden.umea.se innan 31 januari.

Läs mer om Green Citizens-projektet