Anpassa textstorlek
A A A
26 juni 2013

Tack för att du sorterar!

Studentskiva, släktkalas och andra sommarfestligheter brukar betyda mycket avfall. Det kan också betyda mycket återvinning. Varje tidning och konservburk du lämnar till återvinning spar material och energi och minskar utsläppen av koldioxid.

Engångsartiklar som tallrikar och glas i plast eller papper och engångsbestick går bra att återvinna i ditt miljöhus eller soprum. Sortera efter materialslag. I vissa av våra bostadsområden finns speciella tunnor där du kan lämna din engångsgrill.

I många av våra bostadsområden erbjuds möjligheten att återvinna matavfall. Återvinn all överbliven mat så kan också den återvinnas till biogas och biogödsel eller kompost.

Varför ska jag sortera?

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Sopsortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada.
Genom att sortera soporna minskar dessutom det avfall som riskerar att hamna på deponi och soptipp.

Läs mer på www.sopor.nu

Smarta tips om sopor och källsortering

Länge leve återvinning!