Anpassa textstorlek
A A A
29 november 2013

Störningar i samband med badhusbygget

Umeå ska få ett nytt badhus. Det kommer att ligga i centrala stan, i kvarteret Nanna och beräknas vara klart årsskiftet 2015/2016. Byggandet av badhuset kommer att innebära en hel del störningar för dig som bor i närheten.

Efter en lång planeringsperiod har ett kommunalt bolag bildats som ska äga och bygga badhuset. Det nya bolaget, Umeå Badhus AB, är ett dotterbolag till INAB - Infrastruktur i Umeå AB, som är ansvarig byggherre.

När planeras byggstarten?

I slutet av november började man arbetet med schaktning och förberedelser på platsen där badhuset ska byggas. Elkablar har frilagts och grunden till före detta Gjallarhornet har fraktats bort.

Hur påverkas jag som hyresgäst av byggnationerna?

Arbetet med spontning har nu påbörjats. Spontningen innebär att stålbalkar vibreras ned i marken runt om badhusets tomt. De fungerar som ett skydd där det kan uppstå en förskjutning i jordlagret. Spontningen kan ge upphov till ett visst buller men framförallt kan du som boende känna av vibrationer.

Vibrationer som inte utgör någor risk

Vibrationerna kommer att variera och kan ibland komma att märkas genom att till exempel krukväxter och lampor skakar. Det är dock inget som utgör någon risk för dig som boende. Vibrationsmätningar genomförs kontinuerligt i området för att säkerställa att byggnaderna inte utsätts för några risker. Maskinisten som utför arbetet får information via sms om vibrationerna närmar sig en hög nivå och kan vid behov direkt anpassa sitt arbete.

Efter cirka en vecka kommer entreprenören att kunna ta fram en ungefärlig tidplan för spontningsarbetet. Vi återkommer med mer information.

Bankande ljud och vibrationer

Pålningsarbetet påbörjas preliminärt vecka 51 och kommer att pågå till slutet av februari 2014. Cirka 600 betongpålar ska slås ned i marken. Det kommer att generera ett bankande ljud och vibrationer i marken som kan upplevas som störande. Det kommer också att bli mer trafik, till exempel kommer totalt cirka 50 lastbilar med släp att behövas för att transportera pålarna.

Arbetstiderna för pålningen är under planering och mer information kommer när tiderna är beslutade.

Räkna med att det kommer att vara rätt stora störningar under en tid framöver.

Paus under jul- och nyårshelgerna

Arbeten som kan generera störningar i form av ljud och vibrationer kommer att ligga nere under perioden 23 december till 7 januari.

Mer information

Du kan följa projektet på www.umeabadhus.se Informationen uppdateras kontinuerligt och varje fredag publiceras en veckorapport om kommande arbeten.