Anpassa textstorlek
A A A
06 april 2011

Spännande förslag från studenter på Interactive Design-kursen

Hur kan Bostaden motivera sina hyresgäster att bli ännu bättre på att minska sin förbrukning av el och vatten? I projektet ”Green Citizens of Europe” har studenter från Designhögskolans kurs Interactive Design under fyra veckor gjort djupintervjuer och Work Shops med en grupp av Bostadens hyresgäster. De hyresgäster som deltagit har en Echolog-terminal för individuell mätning installerad i sina lägenheter. Hyresgästerna har bidragit med erfarenheter av användning av terminalen.

Torsdag den 24 april presenterade studenterna tre mycket intressanta och sinsemellan olika designförslag för användarvänligt utseende på Echolog-terminalen. De tre grupperna av studenter har intervjuat hyresgäster och hållit Work shops för att testa sina förslag på hyresgäster och andra studenter. Utifrån det som framkom i intervjuerna och Work shops tog studenterna sedan fram de slutliga förslagen. Studenterna presenterade förslagen för Bostadens projektansvariga.

Se de olika gruppernas slutrapporter:

Grupp 1 - GreenLog (Alexander Rosendahl, Daniel Rodén, Hua-Sheng Huang, Sara Vilhelmson)

Grupp 2 - EchoClock (Erik Marsja, Jussi Nordlund, Marc Hallgren, Nina Lind)

Grupp 3 - Echolog Puzzle (Joakim Bergqvist, Mohammad Qashqish, Simon Hultdin, Chun-Tsen Ou)

Bostaden kommer nu att föra projektet vidare genom att låta de tre desigförslagen implementeras i Echolog-terminaler. Användarvänligheten ska sedan testas hos grupper av hyresgäster. Under 2011 gör Bostaden en referensstudie samt påbörjar genomförande studier och en mer djupgående undersökning av de olika alternativen. Det här resultera i en bestående design som sedan kan utvecklas för framtidens Echolog som Bostaden planerar att montera in i alla sina lägenheter.

Fakta om projektet Green Citizens of Europe
Green Citizens är ett EU-projekt (ett så kallat Life+-projekt). Bostaden är en av parterna i det här stora projektet, tillsammans med Umeå kommun. ”Sustainable living and housing” (Hållbart boende) heter Bostadens delprojekt. Bostadens avgränsade del handlar framför allt om
att påverka hyresgäster att leva mer energisnålt via våra individuella mätningar för el- och vattenförbrukning.

 

GreenLog gränssnittsdesign

EchoClock gränssnittsdesign

Grupp 1GreenLog design

Grupp 2 - EchoClock design

Echolog Puzzle gränssnittsdesign

Echolog ursprungsutseende 

 

Grupp 3 - Echolog Puzzle design

 Echolog ursprunglig design