Anpassa textstorlek
A A A
06 maj 2015

Soprum vinnare i webbomröstning

För ett tag sedan genomförde vi en omröstning här på webben där vi ville veta vad du kallar den plats där du källsorterar och slänger dina sopor. Drygt 400 st deltog i omröstningen och nu står det klart vad de allra flesta, inte helt oväntat, kallar platsen.

SoprumsdörrHela 66 procent kallar platsen där de källsorterar och slänger sina sopor för soprum. Mot bakgrund av det har vi tagit fram nya skyltar som tydligt informerar, framförallt nyinflyttade, om var man ska slänga sina sopor och källsortera.

Undantag i vissa områden

I vissa av våra områden finns några undantag, bland annat områden som har djupbehållare, där rummen för källsortering helt enkelt kallas källsorteringsrum. Vi har även specialbyggda så kallade miljöhus i vissa områden. De fungerar som soprum och det är också där du ska slänga sopor och källsortera.

Så här blev resultatet i omröstningen

Benämning Procent
Källsorteringsrum 5
Soprum 66
Återvinningsrum 11
Sophus 7
Miljöhus 4
Källsorteringshus 6
Annat 1
 
 
Länge leve återvinningen!