Anpassa textstorlek
A A A
28 maj 2014

Slutspurt i Green Citizens-projektet

Det fjärde och sista alternativa gränssnittet för Echologen, Bostadens lägenhetsterminal för individuell mätning, har nu testats av en utvärderingsgrupp bestående av ett tjugotal hyresgäster.

I projektet Green Citizens of Europe genomför Bostaden en studie med syfte att testa fram ett mer användarvänligt gränssnitt i Echologen. Målet är att den totala energianvändningen ska minska. Totalt är cirka 400 av Bostadens lägenheter utrustade med en Echolog. Under totalt två år har en utvärderingsgrupp bestående av ett tjugotal hyresgäster på Öbacka, Ålidhem och Hedlunda, testat alternativa gränssnitt i lägenhetsterminalen och nu går projektet mot sitt slut.

Vad händer nu?

Vi hoppas att resultatet från testningarna ska kunna mynna ut i ett mer användarvänligt gränssnitt av Echologen.

Utlottning av fint pris

I början av juni kommer de hyresgäster som deltagit i studien att få tillbaka ursprungsgränssnittet med tummen upp och tummen ned (se bilden nedan). Och till hösten kommer vi att genomföra en slutlig aktivitet där deltagarna är med i den utlovade utlottningen av ett fint pris. Vi kommer att kontakta alla deltagare efter sommaren och tackar dem hjärtligt för att de medverkade då detta är av stor vikt för oss!

Läs mer om projektet och se de olika gränssnitten som testats

Ursprungsgränssnitt i Echologen 

Har du frågor om Green Citizens-projektet?

Kontakta Mia Han, 090-17 75 33 eller mejla på mia.han@bostaden.umea.se