Anpassa textstorlek
A A A
06 maj 2014

Sista gränssnittstesten snart slutförd

Det sista gränssnittet är ute i utvärderingsgruppens Echologer och vi kommer att genomföra de slutliga intervjuerna inom kort.
 Sista och fjärde testgränssnittet i Echologen


I EU-projektet Green Citizens of Europe är nu det sista testgränssnittet, Tema 4, i slutfasen. I dagarna kommer vi att göra intervjuer med ett urval av deltagare i vår utvärderingsgrupp för att höra hur de tycker det varit att använda Tema 4 i sin vardag. Vår förhoppning är att vi ska komma fram till ett gränssnitt som tilltalar hyresgästerna så att de uppmuntras till energibesparande åtgärder. Till hösten kan en eventuell workshop bli avslutningen på projektet för utvärderingsgruppen. Det vi på Bostaden har kvar sedan är slutrapporteringen till EU.

Vi vill än en gång rikta ett stort tack till utvärderingsgruppen som gett oss mycket synpunkter och kommentarer om de fyra testgränssnitten och om hur vi skulle kunna utveckla dem!

Om du har frågor om projektet, hör av dig till projektledare Mia Han, mia.han@bostaden.umea.se