Anpassa textstorlek
A A A
15 juni 2011

Så tycker och tänker läsarna om vår kundtidning

I slutet av april skickade vi ut en enkätundersökning till alla våra hyresgäster. De som deltog i undersökningen är överlag positiva till tidningen. Men många ger också förslag på förändringar och förbättringar. Bland annat efterfrågas mer information om vett och etikett för hyresgäster.

– Resultatet är glädjande. En klar majoritet av de svarande hyresgästerna läser tidningen ofta eller alltid. Och enligt enkätsvaren är de allra flesta positivt inställda till Hej!. Framförallt är det tidningens ton och design som uppskattas, säger Elisabeth Lind, kommunikationschef på Bostaden.

Stödjer världens barn

De hyresgäster som har valt att delta i enkätundersökningen har inte bara bidragit med viktiga synpunkter på Hej!. Alla som har svarat medverkar också till att stötta världens barn: Bostaden har donerat 50 kronor för vart 50:e inkommet enkätsvar till Rädda Barnens katastroffond. Totalt har 3 160 kronor donerats, och det vill vi tacka våra läsare för.

Läs mer i senaste numret av vår kundtidning Hej!

Juninumret av Hej!