Anpassa textstorlek
A A A
23 november 2017

Så tar vi hand om snön

Som fastighetsägare är det vår uppgift att hålla cykel- och gångvägar, innergårdar med mera snöfria och framkomliga. Ambitionen är att ge dig som bor hos oss så bra service som möjligt.

 

Tidigare har de stora ytorna som innergårdar och cykel- och gångvägar snöröjts och sandats av enbart upphandlade entreprenörer, men nu snöröjer även vår egen personal större ytor i våra områden.

 

Då snöröjer vi

Tack vare mätpunkter runt om i hela Umeå kan vi på ett snabbt och enkelt sätt få reda på om och när det är dags att snöröja eller sanda. Generellt kan man säga att vi kallar ut våra snöröjare när det har kommit 5 cm blötsnö eller 10 cm torrsnö och när det råder halka.

Vi försöker att så långt det går undvika snöröjning på innergårdar mellan klockan 22.00 och 05.00, dock kan det hända att vi snöröjer besöksparkeringsplatser och ytorna kring hyrda parkeringsplatser tidigare. Vid halka gäller andra rutiner och då försöker vi hålla viktiga stråk sandade även mellan klockan 22.00 och 05.00. Du som bor hos oss ska till exempel kunna ta dig till din bil utan risk att halka.

 

Vad prioriteras?

Vår prioriteringsordning styrs av var behoven är störst. Generellt snöröjer och sandar vi i första hand på huvudgator och utvalda cykelvägar. Därefter röjer och sandar vi övriga gator samt gång- och cykelvägar.

 

Handskottning av entréer

Skottning och sandning framför våra entréer och vid soprum, trapphus, och cykelförråd samt alla våra loftgångar, ansvarar vår egen personal för. På vardagarna är det kvartersvärdarna och fastighetsskötarna som skottar. På helgerna är det ett jourteam bestående av 8 personer som jobbar hårt med att skotta entréer runt om i våra bostadsområden. Jourteamet går efter en prioriteringslista. Det kan innebära att de inte hinner skotta just utanför din entrédörr, om det kommit stora mängder snö.

Oavsett om det är helg eller vardag prioriterar vi i första hand att skotta entréer vid service-, grupp- och äldreboenden, entréer för personer som har handikappramp via hjälpmedelscentralen samt matbutiker, kommunal verksamhet etc. I andra hand prioriteras entrédörrar till vanliga hyreshus och i sista hand priorieras cykelparkeringar och liknande.

 

Ditt ansvar som hyresgäst

Som hyresgäst har du ansvar för att själv skotta din hyrda parkeringsplats samt din uteplats eller balkong. I några av våra samfälligheter ansvarar de boende själva för att skotta gårdarna, vilket framgår av hyresavtalet. För det får de något lägre hyra.

 

Så får du ännu bättre snöröjning

För att snöröjningen på din gård ska fungera så bra som möjligt finns det några saker du kan hjälpa oss med:

  • Ställ cyklar du inte använder i källaren eller i cykelförråd i området.
  • Om du cyklar även på vintern, tänk på att parkera på anvisad plats och inte just framför entrén.
  • Undvik att parkera din bil inne på området.
  • Om du hyr parkeringsplats ansvarar du för att skotta den själv, vi hjälper bara till i mån av tid.
  • Ta gärna grus ur de lådor som ställs ut i området om du upptäcker en isfläck.