Anpassa textstorlek
A A A
21 april 2011

Beteendets inverkan på värmeförbrukningen i lägenheter

Therese Westman har i sitt examensarbete i miljö- och hälsoskydd, gjort en jämförelse mellan hushåll i flerbostadshus med kallhyra respektive varmhyra, i området Böleäng.

Syftet med Therese examensarbete var att undersöka om värmeförbrukningen och beteendet när det gäller värmeanvändningen skiljer sig åt mellan hyreshus där hyresgästerna själva betalar för värmen och hyreshus där värmen ingår i hyran.

De frågeställningar som diskuteras i arbetet:

  • Finns det någon skillnad i värmeförbrukning mellan hyreslägenheter med kallhyra och hyreslägenheter med varmhyra?
  • Skiljer sig beteende och attityd gällande värmeanvändningen mellan hyresgäster i de olika hyresformerna?
  • Hur mycket kan hushållets beteende påverka värmeförbrukningen i lägenheter?
  • Hur kan resultatet från denna studie bidra till ett mer energieffektivt samhälle?

 

Här kan du läsa hela examensarbetet.