Anpassa textstorlek
A A A
28 december 2011

Resultat från enkätundersökning om individuell mätning med Echolog

Bostadens hyresgäster som har en Echolog-terminal monterad i sin lägenhet har under hösten deltagit i en enkätundersökning. Resultatet är nu sammanställt och en rapport kommer att skickas till EU.

Echologenkät 

Idag finns Echolog-terminalen i 260 av Bostadens lägenheter. I enkätundersökningen ingick 215 av dessa hushåll. Vi valde att inte skicka enkäten till hushåll i kvarteret Hunden på Öbacka, då de hyresgästerna är relativt nyinflyttade. Kvarteren som ingick i denna enkätundersökning var Solvik på Öbacka, Matematikgränd 9 på Ålidhem och kvarteret Kärven på Hedlunda.

Enkätundersökning bland Echolog-användare
Enkäten innehöll bland annat frågor om miljömedvetenhet i allmänhet och om hur hyresgästerna upplever Echologen. Enkätsvaren tyder på att en övervägande del av användarna har en positiv upplevelse av Echolog-terminalen och att de upplever en större kontroll av förbrukningen med hjälp av teminalen. Echologen engagerar också många hyresgäster och vi har fått in många värdefulla kommentarer. Många använder Echologen varje dag och den mest använda funktionen är väderprognosen. Många användare säger också att de gjort medvetna förändringar i sitt beteende vilket vi ser som mycket positivt. Det kan handla om att tänka på att inte duscha så länge eller att inte ha lampor tända i rum som inte används.

Konstruktiva kommentarer
Vi använde oss också av en fritextdel i enkäten och där fick vi många och ofta konstruktiva kommentarer, både positiva och negativa. En funktion som kommenterades av många var skärmens ljusstyrka och rörelsesensor. Vissa uppskattar den, medan andra uppfattar den som irriterande. Vi tar med oss både det som är bra och det som bör tänkas över till nästa generation av Echologen.
Det är viktigt att lägga sig på en nivå av information som passar alla. Funktionerna och informationen bör inte vara för övertydliga, men inte heller för svårtolkade. Vi kommer att se över hur vi kan utveckla ett utseende som tilltalar så många användare som möjligt i vårt val av framtida gränssnitt.

Lägre energiförbrukning med Echolog
Våra beräkningar visar att hushåll med Echolog har i genomsnitt mindre energiförbrukning än lägenheter utan. Detta gäller både för hushållsel och vatten. Detta var vår förhoppning vid starten av Echolog-projekt och det ser vi tydlig statistik på nu.
Bostadens arbete i projektet om Echolgen har nu dokumenterats i en rapport som skickas till Life+ EU.

Fakta om projektet Green Citizens of Europe
Green Citizens är ett EU-projekt (ett så kallat Life+-projekt). Bostaden är en av parterna i det här stora projektet, tillsammans med Umeå kommun. ”Sustainable living and housing” (Hållbart boende) heter Bostadens delprojekt. Bostadens avgränsade del handlar framför allt om att påverka hyresgäster att leva mer energisnålt via våra individuella mätningar för el- och vattenförbrukning.

För mer information om Bostadens del i projektet
kontakta Mia Han, projektledare/informatör, mia.han@bostaden.umea.se