Anpassa textstorlek
A A A
24 mars 2011

Rekordstor elinsamling i Sverige

Under 2010 samlade vi i Sverige in hela 150 400 ton elavfall och batterier. Det motsvarar 15,99 kilo per invånare och är en ökning med 1,39 procent mot 2009. EU:s mål ligger på 4 kilo insamlat elavfall per invånare.

Den snabba teknikutvecklingen gör att utbudet av små elprodukter ökar. Idag finns det elektronik inom allt fler och nya produktgrupper. Det säljs till exempel ungefär 250 000 hårfönar per år och sammanlagt finns cirka 4-5 miljoner hårfönar i de svenska hemmen.

Lämna ditt elavfall till en återvinningsstation

För att bibehålla bra siffror för insamlat elavfall vill vi uppmana dig som hyresgäst att fortsätta lämna ditt elavfall som till exempel brödrostar, lampor och dataprylar på återvinningsstationen på Gimonäs eller i Holmsund.

Visste du att?

  • Varje år återvinner vi i Sverige 81 540 ton med enbart elavfall. Nära 23 procent utgörs av järn som tas tillvara
    i nyproduktion.
  • Under 2010 samlades det i Bostadens soprum in totalt 16 837 glödlampor och 1288 lågenergilampor. Vår satsning på behållare i sophusen har varit lyckad och ger en bra service till våra hyresgäster.