Anpassa textstorlek
A A A
13 februari 2013

Rekordår för mjölkkartonger

Aldrig tidigare har vi återvunnit så många dryckeskartonger i Sverige som under 2012. Totalt källsorterade svenskarna 10 978 ton kartonger för mjölk, fil och juice. Det är en ökning med över 1 000 ton jämfört med 2011 och en ökning från 23,7 till 29 procent.

I Europa återvanns i genomsnitt 37 procent av dryckeskartongerna under 2011. Och Sverige har nu börjat knappa in. En undersökning som Tetra Pak har gjort visar att viljan att återvinna kartonger ökar om människor förstår varför det är bra för miljön och om de känner sig säkra på att insamlade förpackningar verkligen används till nya produkter.

Bostadens hyresgäster källsorterade 1300 ton under 2012

Våra hyresgäster fortsätter att källsortera sina förpackningar och under 2012 samlades det in totalt 1 291 308 kilo återvinningsbart material i våra sophus.

Ditt återvunna papper blir nytt tidningspapper

Allt återvunnet papper från våra sophus skickas till IL Recyclings anläggning i Holmsund där det sorteras. All wellpapp går därefter till SCA Packaging Obbola AB och pappersförpackningar tas om hand av Fiskeby Board i Norrköping. Återvunna tidningar fraktas till Stora Enso i Hyltebruk där de blir till nytt tidningspapper.

Hinkar och blomkrukor av återvunna plastförpackningar

Alla plastförpackningar, både mjuk- och hårdplast, skickas till SWEREC i Bredaryd och går därefter till tillverkning av bland annat bil-inredning, rör, hinkar blomkrukor med mera.

Vi hoppas att du som hyresgäst fortsätter ditt goda arbete med att återvinna, för miljöns skull.

Källa: www.sopor.nu