Anpassa textstorlek
A A A
22 april 2015

Projektet Green Citizens avslutas med användbart resultat

Bostaden har sedan 2010 deltagit i ett EU-projekt som letts av Umeå kommun. Bostadens del i projektet har bestått i att testa olika användargränssnitt i den egenutvecklade lägenhetsterminalen, Echolog. Bostaden har undersökt hur olika typer av interaktiv design kan påverka och motivera hyresgäster att spara mer energi. Målet har varit att visa hur kommunikation kan minska energianvändningen i ett bostadsområde. Nu avslutas projektet.

 

De fyra olika gränssnitten av Bostadens lägenhetsterminal Echolog
De fyra olika gränssnitten som testats i Bostadens del av projektet Green Citizens of Europe

 

Echolog är en lägenhetsterminal som visar hyresgästernas individuella förbrukning av el och varmt och kallt vatten i realtid. Hyresgästerna kan också följa sin förbrukning över tid och se statistik med mera. Bostaden installerar Echolog i alla nybyggda lägenheter och hittills finns den i 526 lägenheter.

Resultatmätningar i projektet Green Citizens of Europe visar att lägenheter med en Echolog använder upp till 20 procent mindre energi än motsvarande lägenheter utan en Echolog. 

- Vi trodde att de olika gränssnittens utformning skulle visa större skillnad i energianvändning än vad de gjorde. Det vi dock har sett är att en lägenhet med en Echolog, oavsett gränssnitt, använder upp till 20 procent mindre energi än motsvarande lägenhet som saknar en Echolog. Det beror på att hyresgästerna ser hur mycket energi de faktiskt använder tack vare visualiseringen i Echolog, men också på att de själva via sin hyresavi får betala för den energi de använder, säger Mia Han, projektledare för Bostadens del i projektet.

Designhögskolestudenter tog fram förslag

Projektet inleddes med att studenter från Designhögskolans kurs Interactive Design utifrån djupintervjuer och workshops med en grupp av Bostadens hyresgäster tog fram fyra olika designförslag för mer användarvänligt utseende på Echolog. Därefter har de olika gränssnitten testats i en utvärderingsgrupp bestående av hyresgäster. 

- Echolog kommer även i fortsättningen att installeras i alla Bostadens nyproducerade lägenheter. Steg två blir att fortsätta utveckla Echolog för att bli ännu mer användarvänlig. Resultatet från projektet kommer att användas som grund för fortsatt utveckling, säger Mia Han.

Fakta om projektet

Förutom Bostaden - som varit en av huvudaktörerna - har flera andra lokala, regionala, nationella och internationella partners deltagit. Sammanlagt har projektet tilldelats totalt 2,6 miljoner euro. Pengarna har bland annat finansierat energieffektivisering, avfallshantering i bostadsområden, och nya lösningar för samåkning. 

Läs mer om projektet