Anpassa textstorlek
A A A
20 september 2009

Presentationen av förslag till nya Geografigränd 2 flyttas fram

Den tidigare aviserade presskonferensen måste flyttas fram.

Den tidigare aviserade presskonferensen för att offentliggöra och visa vilket förslag som antagits för nybygget på Geografigränd (1 oktober) måste flyttas fram. Ny inbjudan till presskonferens kommer när tidpunkten är bestämd.

Anledningen till att presskonferensen flyttas fram är att Bostadens styrelse inte hann gå igenom förslagen färdigt vid dagens sammanträde. Och därför fattades inte heller det formella tilldelningsbeslutet.

Vid nästa sammanträde, 30 september, kommer styrelsen att återuppta frågan om vilket förslag som ska antas för nybyggnation på Geografigränd 2.

Övriga ärenden som styrelsen behandlade under sammanträdet den 15 september gällde bland annat årets andra tertialrapport, ett yttrande över en revisionsrapport om upphandlingsrutiner, information om aktuellt uthyrningsläge och en lägesrapport om nybygget på Öbacka.
Frågor om dessa ärenden kan media ställa till ordförande Bernt Andersson (s) på telefon 070 516 13 92 eller vice ordförande Farrokh Farrokhi (fp) på 070 617 50 05 efter sammanträdets slut, ca kl 17.00.
 
Styrelsesammanträdet hölls i Bygdsiljum, i samband med ett studiebesök hos Martinsons.


Mer information:

Elisabeth Lind
Kommunikationschef
Telefon: 070 242 81 42
elisabeth.lind@bostaden.umea.se
www.bostaden.umea.se