Anpassa textstorlek
A A A
01 oktober 2012

Projekt för att öka sorteringen av farligt avfall

I projektet Green Citizens of Europe där Bostaden deltar, genomförs bland annat aktiviteter för sortering av farligt avfall. Syftet är att utreda hur man kan öka sorteringen av farligt avfall.

Återvinning av glödlampor i Bostadens miljöhusInnan några insatser genomfördes, delades en enkät ut till Bostadens hyresgäster på Språkgränd och Matematikgränd i april 2012. Av 517 hushåll svarade 223 stycken, en svarsfrekvens på 43 procent. En liknande enkät kommer sedan att göras efter aktivitetens slut.

Hämtning av farligt avfall fyra gånger per år

Efter att ha besvarat enkäten har hyresgästerna fått besök av avfallsinformatörer som delat ut hinkar för farligt avfall och sorteringspåsar för övrig återvinning. Hyresgästerna på Matematikgränd är utvalda för att få extra service. De kommer även att få hämtning av sitt farliga avfall fyra gånger per år. Syftet är att se om detta minskar andelen farligt avfall i hushållssoporna.

I början av augusti gjorde Umeva den första hämtningen av farligt avfall på Ålidhem. Mer avfall än beräknat kom in, bland annat knappcellsbatterier och mobiltelefoner som är särskilt olämpliga att lägga bland de brännbara soporna.

Så här såg insamlingen från Matematikgränd ut:

Ljuskällor 1,9 kg
Små batterier 5,7 kg
Elavfall 12,1 kg
Färgavfall 5 kg
Sprayer och bekämpningsmedel 4 kg


Projektet kommer att pågå under hela 2013 och avslutas 2014. Syftet är att se vilken insats som krävs för att få noll procent farligt avfall i hushållssoporna.

Läs mer om projektet

Läs mer om farligt avfall