Anpassa textstorlek
A A A
11 juli 2011

Nya funktioner på Bostadens webb

Under våren har Bostaden lanserat en ny personlig sida för sina hyresgäster och bostadssökande. Den nya sidan har en helt ny struktur och tanken är att den ska vara mer personlig än tidigare. Sidorna för alla bostadsområden har också förbättrats och innehåller nu fler funktioner, exempelvis kötidsstatistik och antal lediga lägenheter på varje område.

För att kunna söka en lägenhet krävs det att man har en personlig sida som man registrerar via Bostadens webbplats. För tillfället är det drygt 60 000 personer som har en personlig sida. Efter signaler från kunderna beslutades att se över den personliga sidan och områdessidorna. Med hjälp av referensgrupper bestående av hyresgäster och bostadssökande, har nu den första etappen av arbetet avslutats.

Den nya personliga sidan är indelad i fyra nya huvudingångar: Personlig startsida, Mitt bostadssökande, Mitt boende och Mina meddelanden.

Mer personlig och enklare struktur

Förutom att vara mer personlig, har sidan en enklare och mer lättöverskådlig struktur. Sökfunktionen för lediga lägenheter ser annorlunda ut och har en del nya filtreringsmöjligheter och när man tackat ja till en lägenhet och har ett avtal att signera möts man av en pop up-ruta med information när man loggar in på sin personliga sida. Redan på startsidan av personliga sidan kan man se om man har några olästa meddelanden från Kundcenter.

Nya områdessidor med mer information

Det dryga tjugotalet områden där Bostaden har lägenheter och enkelrum i Umeå kommun har nu fått egna uppdaterade sidor med mer information. 

Det första man möts av är en karta över Umeå med alla områden. På alla områdessidor finns sedan specifik information om hyreslägenheter, studentlägenheter och enkelrum samt om seniorboenden. Det går även att se hur många olika lägenheter av varje sort som finns på respektive område  samt antal lediga lägenheter, bilplatser med mera som finns på området just nu. Utöver det finns direktlänkar till bland annat Umeå kommuns webb med mer info om de olika områdena. Ytterligare en förbättring  är den information om kötidsstatistik för alla områden som finns, kartan via hitta.se med länkar för olika serviceinrättningar samt bilder från området.

Nästa etapp med fler funktioner

Framöver kommer Bostaden bland annat att utveckla den del av personliga sidan som heter Mina meddelanden. Man kommer då ges möjlighet att kommunicera med Kundcenter och även sin kvartersvärd. Vidare kommer även funktionen som gör att man genom sin registreringstid kan se vilka lägenheter man har chans att få, att utvecklas.


Mer information:

Maria Söderström
Teamledare Kundcenter
Tel: 17 77 20
maria.soderstrom@bostaden.umea.se


Anna Maria Lindgren
Informatör
Tel: 17 75 24
anna-maria.lindgren@bostaden.umea.se