Anpassa textstorlek
A A A
12 september 2014

Ny hyra från 1 oktober

Som vi tidigare berättat om kom Bostaden och Hyresgästföreningen under 2013 överens om att hyrorna skulle höjas i tre steg under en period av två år, från april 2013 till och med mars 2015. Nu är det dags för den sista justeringen inom den överenskommelsen som innebär en genomsnittlig höjning på cirka 1,5 procent.

Vissa områden får en annan hyresjustering

I maj fick de som bor i en lägenhet som färdigställdes år 2000 och senare en separat hyresjustering. Vissa av dessa har ännu inte nått sin slutliga hyra och kommer därför att få ytterligare en hyresjustering från 1 oktober.

Därför höjer vi hyrorna

Det främsta skälet till att vi höjer hyrorna är för att vi kraftigt har ökat satsningen på underhåll av våra äldre bostadsområden.

Frågor eller funderingar?

Du kan höra av dig med frågor och funderingar till info@bostaden.umea.se