Anpassa textstorlek
A A A
17 januari 2014

Ny hyra från 1 februari 2014

Som vi tidigare berättat om kom Bostaden och Hyresgästföreningen under 2013 överens om att hyrorna skulle höjas i tre steg under en period av två år, från april 2013 till och med mars 2015.

Från 1 april 2013 höjdes hyrorna med cirka 1,8 procent och från 1 februari 2014 höjs hyrorna generellt med ytterligare ungefär 1 procent. Sista höjningen på 1,5 procent blir från 1 oktober 2014. Månadsavgiften för bilplatser, motorvärmare, skärmtak och garage höjs inte.

Vissa områden får en annan hyresjustering

Lägenheter som blev färdigbyggda år 2000 och senare får en individuell bedömning av det områdets behov av hyresjustering. I några områden kommer hyresjusteringen att bli en annan än den som nämns här.

Därför höjer vi hyrorna

Bland annat för att kunna få täckning för framtida utgifter som till exempel drift- och kommunaltaxehöjningar. Men också för att kunna fortsätta förbättra och underhålla våra hus – både inne i lägenheterna såväl som själva byggnaderna.

Frågor eller funderingar?

www.bostaden.umea.se/hyresgast/vanliga-fragor hittar du frågor och svar om hyreshöjningarna.