Anpassa textstorlek
A A A
24 september 2012

Nu genomför vi steg två i hyreshöjningen

Måndag 1 oktober genomför vi steg två i den hyreshöjning som vi kommit överens om tillsammans med Hyresgästföreningen. Den genomsnittliga höjningen blir 1 procent. Ingen kommer att få en höjning på mer än 200 kr.

I mars informerade vi om de nya hyrorna för 2012. Hyrorna höjs i två steg vid två tidpunkter. Den första höjningen på i genomsnitt 2,1 procent genomfördes 1 april 2012 och den andra höjningen på cirka 1 procent genomförs 1 oktober. De nya hyrorna gäller fram till 31 mars 2013.

Därför höjer vi hyrorna

Ökade kostnader för fjärrvärme och renhållning och framförallt ökade kostnader för skötsel, reparationer och underhållsinsatser i fastigheterna. De pengar som idag ingår i hyran och avsätts för det gemensamma underhållet i fastigheterna måste öka på sikt för att täcka prisökningar på material, löner med mera. Dessutom måste vi förbättra förutsättningarna att successivt bygga om och underhålla de bostadsområden som byggdes på 1960- och 70-talen.

Frågor eller funderingar?

Välkommen att höra av dig till Sven-Ove Lindström på sven-ove.lindstrom@bostaden.umea.se eller 090-17 76 25.

Läs mer om höjningarna i de brev som skickades ut i början av 2012

Information på svenska

Information in English