Anpassa textstorlek
A A A
20 december 2012

När skyddsnäten saknas

Bostadens personal är ständigt närvarande i bostadsområdena och en hel del insatser görs i det dolda. Men Bostaden kan aldrig som enskilt företag komma åt de strukturer som skapar de dåliga villkoren för människor. Därför blir vi ibland otillräckliga, skriver Ann-Sofi Tapani Bostadens vd, i en debattartikel.

Under de senaste veckorna har en ökad utsatthet bland många familjer och individer uppmärksammats. Allt fler människor riskerar att hamna utanför det skyddsnät som vi varit vana vid ska finnas där. Vi som jobbar på Bostaden är ofta mycket nära denna verklighet. Det finns människor som mår dåligt, förlorar sin inkomst av olika skäl, kanske hamnar i missbruk - de bor i våra hus. Ofta är det vi som får den första signalen om att något inte står rätt till. Det kan vara att omgivningen reagerar på störningar, att man inte har pengar till hyran eller att påminnelserna övergår till krav och skulder. 

Vad kan vi som jobbar inom Bostaden göra?

Hemmet är ju den sista utposten och tryggheten när livet blir besvärligt. Och vi som är hyresvärdar kan agera på olika sätt när det händer. Bostaden har i många år försökt jobba och haft som mål att stödja människor på ett förebyggande sätt. Exempelvis har vi ett ständigt samarbete med Socialtjänsten. Vi avsätter 300 -  400 lägenheter till Umeå kommun för att användas till bostadssociala avtal. Det kan handla om lägenheter till Viva Resurs, exempelvis för ensamkommande flyktingar, KFUM, organisationer för utsatta kvinnor, eller andra som via socialtjänsten behöver hjälp med sitt boende. Dessa lägenheter finns utspridda över hela Umeå i olika bostadsområden. Personer som fått ett sådant övergångskontrakt kan få överta det som ett vanligt kontrakt om man visat att det fungerat bra under ett år.

Vi har också ett mycket bra samarbete med Öppen Gemenskap och deras särskilda grupp som jobbar ute på fältet; Mobila Ture.  Det kan handla om människor som mår psykiskt dåligt och kommer in i akuta och svårlösta situationer. Många är de människor som har blivit hjälpta när de genom vår personal fått kontakt med Mobila Ture.

När den ekonomiska situationen blir ohållbar och det blir svårt att betala hyran har vi särskilda handläggare som enbart jobbar med dessa frågor. Vi har ett bra samarbete med Socialtjänsten och Kronofogdemyndigheten som går ut på att agera i god tid, Vi tar kontakt med hyresgäster som är på väg att tappa kontrollen över sina hyresinbetalningar innan det går överstyr. Vi vet att det kan vara svårt att själv ta kontakt, men märker en lättnad när man får hjälp så att situationen inte blir värre.

Vår personal är ständigt närvarande i bostadsområdena och det är många som kontaktar våra kvartersvärdar när det blir jobbigt. Det görs en hel del insatser i det dolda och ibland kan vår medarbetare vara den enda person man har att vända sig till. Vi kan konstatera att vi i jämförelse med andra företag i vår storlek har få ärenden i hyresnämnden och antalet avhysningar har minskat jämfört med tidigare år – kanske ett kvitto på det förebyggande arbetet som utgår ifrån en positiv människosyn. 

Men vi kan aldrig som enskilt företag komma åt de strukturer som skapar de dåliga villkoren för människor. Därför blir vi ibland otillräckliga och det skapar besvikelse för dem som inte känner sig hjälpta.

Det är bra att det är de enskilda människorna och deras upplevelser som beskrivs i både tidningar och tv, därför att det är lätt att relatera till och därmed skapar engagemang. Men jag tycker att det är viktigt att den debatt och de berättelser som visas inte bara fokuserar på individen, utan tydligare kopplas till en samhällsanalys och en diskussion om vad vi vill ha för samhälle.

Ann-Sofi Tapani, vd, AB Bostaden i Umeå