Anpassa textstorlek
A A A
03 september 2013

Mindre farligt avfall på Ålidhem

Umeå kommun har antagit en nollvision om farligt avfall till 2020. Inom projektet Green Citizens of Europe genomförs därför ett pilotprojekt på Ålidhem där man utreder hur effektiva olika lösningar är.

Pilotprojektet innebär att de som bor i området får extra information om varför och hur de ska sortera sitt farliga avfall, vissa hushåll får även hämtning av sitt farliga avfall för att ta reda på om det ger ytterligare effekt. Nu har man genomfört en första analys och resultatet visar att Ålidhem ligger bra till jämfört med övriga Sverige.

Mängden farligt avfall minskar

En första plockanalys visar att de som bor på Matematikgränd och som får hämtning av sitt farliga avfall, har 0,8 procent farligt avfall i hushållssoporna. De som bor på Språkgränd och som bara får information, har 1,0 procent farligt avfall i hushållsoporna. Genomsnittet för Sverige är 1,5 procent. Inga slutsatser kan dras av bara en plockanalys men man ändå se att boende på Ålidhem ligger bra till jämfört med övriga Sverige.

Fakta Green Citizens of Europe

Genom miljöprogrammet "LIFE+" har EU-kommissionen beviljat pengar till projektet "Green citizens of Europe". Umeå kommun ska tillsammans med flera lokala, regionala, nationella och internationella samarbetsparter hitta nya lösningar för samåkning, cykelutlåning vid resecentrum, energieffektivisering och avfallshantering i bostadsområden.

Läs mer om projektet

Läs mer om farligt avfall