Anpassa textstorlek
A A A
25 juli 2012

Mer avfall i Sverige under förra året

Mängden avfall i Sverige ökade något under 2011. Trenden med minskade avfallsmängder från 2009 och 2010 har alltså brutits. Det visar statistik från Avfall Sverige.

Bostadens miljöhus 

Under 2011 slängde varje svensk 457 kg avfall, 3 procent mer än året innan. Totalt behandlades mer än 4,3 miljoner ton hushållsavfall. Drygt hälften, 51 procent, går till energiåtervinning genom förbränning, 33 procent materialåtervinns och 15 procent går till biologisk återvinning. Knappt 1 procent av hushållsavfallet deponeras. Både energiåtervinning och biologisk återvinning har ökat sedan 2010, medan deponeringen minskat.

-Den nya statistiken visar hur viktigt det är att inte slå sig till ro med det faktum att insamling, återvinning och behandlingsmetoder fungerar. Metoderna kan bli bättre och förfinas men vi måste även fortsätta arbeta för att minska avfallsmängderna, både här i Sverige och i vår omvärld, kommenterar Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist de nya siffrorna.

Under 2010 ökade insamlingen av källsorterat matavfall med 10 procent. Det är en viktig faktor för att kunna röta matavfallet och producera biogas och biogödsel av det.

2011 pantade svenskarna mer än någonsin tidigare. Statistik från Returpack, som ansvarar för det svenska pantsystemet, visar att vi under 2011 pantade i snitt 154 burkar och flaskor per person, en ökning jämfört med föregående år då siffran låg på 146. Höjningen av panten från 50 öre till 1 krona per burk tros vara en anledning bakom rekordet.

Fortsätt att sortera mera

Bostadens hyresgäster fortsätter att sortera bra men vi vet också att det fortfarande kastas mycket i våra sophus som kan återvinnas, tänk på att en tidning har pappersfibrer som kan återvinnas upp till 7 gånger innan de förlorar styrka och en aluminiumförpackning kan återvinnas hur många gånger som helst.

Källa: www.sopor.nu