Anpassa textstorlek
A A A
01 maj 2018

Med anledning av den tragiska händelsen på Ålidhem

Vi beklagar den tragiska händelsen på Ålidhem och gör allt vi kan för att försöka stötta de som bor i den aktuella korridoren.

Under måndag förmiddag, 30 maj, hade vi kontakt med polisen och studenthälsan. Vi tog även kontakt med de boende i den aktuella korridoren via besök, telefon eller annat. Vi på Bostaden tillsammans polisen finns på plats och svarar på frågor från hyresgästena, måndag 30 maj klockan 15.00 och onsdag 2 maj klockan 15.00.

Vi har även bokat in debriefing och gruppsamtal för de boende i korridoren på onsdag klockan 16.00. Debriefingen kommer att ledas av psykolog/kurator från studenthälsan.

Om man behöver prata med någon

I det informationsblad som vi delade ut under måndag 30 maj finns telefonnummer till studenthälsan. Dit kan man ringa under helgen om man har behov av stöd och vill prata med någon. I informationsbladet finns också telefonnummer till Bostadens representanter.