Anpassa textstorlek
A A A
14 februari 2012

Många av våra hyresgäster källsorterar

Ett av Bostadens mål för ekologisk hållbarhet är att det ska källsorteras i 100 procent av vårt bestånd. Och att det i 75 procent av våra lägenheter ska finnas möjlighet att sortera matavfall. Siffror från 2011 visar att våra hyresgäster gör ett bra jobb men att det kan bli ännu bättre.

Bostadens miljöhus 

Statistik från 2011 visar att det idag finns möjlighet att källsortera i 97 procent av våra lägenheter och enkelrumsboenden. Genom att i vissa områden införa så kallade djupbehållare har vi utökat möjligheten till källsortering tack vare fler utrymmen, fler kärl och nya miljöhus för nyproducerade lägenheter. Områden som ännu saknar fastighetsnära källsortering är Sävar, delar av Holmsund, öst och väst av centrala stan och Haga.

Möjligheten att sortera matavfall har gått bättre än väntat. De nya djupbehållarna har gett hyresgäster i ytterligare 581 lägenheter möjlighet att sortera mat. Totalt sett utökades möjligheten till matavfallssortering i 1341 lägenheter under förra året.

Vi vill fortsätta peppa våra hyresgäster att återvinna matrester och förpackningar

Under 2011 fick våra hyresgäster i hop totalt 1 226 067 kg källsorterat material (pappersförpackningar, glas, metall, plast och tidningar). Och det återvanns över 305 709 kg matavfall i våra bruna kärl. Men fortfarande kan vi bli ännu bättre.

Umeva räknar med att varje lägenhet som matsorterar, genererar totalt 1,2 kg matavfall per vecka. Och enligt en stor plockanalys som RVF (numera Avfall Sverige) gjorde 2005, räknar man med att en person i ett genomsnittligt hushåll genererar 4,5 kg avfall per vecka. Av det är 43 procent matavfall, 31 procent beräknas vara avfall av olika material som går att återvinna och 20 procent beräknas vara brännbart.

Tänk på att bara stoppa matavfall i den bruna påsen!

Lägg bara organiskt avfall, som mat och matrester, skal, tepåsar och kaffefilter i de bruna papperspåsarna. Om du tycker den bruna papperspåsen blir blöt och riskerar att gå sönder, använd dubbla papperspåsar eller lägg en äggkartong eller lite tidningspapper i botten.