Anpassa textstorlek
A A A
29 januari 2013

Landets studentbostadsköer

Branschorganisationen för de som äger och förvaltar studentbostäder i Sverige, Studentbostadsföretagen, har sammanställt kötiderna för olika orter. Allra längst kötid är det i Uppsala. Umeå ligger bra till.

Januari är starten på många högre utbildningar och efterfrågan på studentbostäder är återigen hög över landet. En genomgång av studentbostadsföretagens kösituation inför vårterminen visar att det varierar stort mellan landets olika studieorter, skriver Studentbostadsföretagen i ett pressmeddelande.

Bostaden ligger bra till

Glädjande är att Bostaden, utifrån företagets storlek och storleken på Umeås universitetet, ligger näst bäst till. Endast Linköping (som har ett speciellt bolag för studenterna) ligger bättre till. Undersökningen visar att bristen på studentbostäder inte är reserverad enbart för de större studieorterna.

Läs pressmeddelandet