Anpassa textstorlek
A A A
19 oktober 2012

Konstruktiva förslag efter dialogträff med hyresgäster på Tranbärsvägen

I början av oktober bjöd vi in till ett möte där hyresgäster på Tranbärsvägen 2–4 fick komma med önskemål och förslag inför renoveringen av området. På mötet utsågs även en ombyggnadskommitté som kommer att delta vid Bostadens arbetsgruppsmöten och få möjlighet att påverka hur området ska utformas.

På dialogträffen fick hyresgästerna i mindre grupper, tillsammans komma fram till vad de vill förändra och förbättra i och med renoveringarna samt om det är något de vill ha kvar som det är nu. Ett tjugotal hyresgäster deltog och vi fick in drygt 80 olika förslag och konstruktiva idéer inför den kommande renoveringen. En ombyggnadskommitté bestående av fem hyresgäster från de två olika gårdarna bildades också vid dialogträffen.

Enkät till dig som bor på Tranbärsvägen 2–4

Snart skickas en enkät ut till alla hyresgäster på Tranbärsvägen 2 och 4. Och när enkäten är besvarad och vi har ett resultat bjuds kommittén in till ett första möte tillsammans med Bostadens arbetsgrupp.

Frågor eller funderingar om dialogen?

Välkommen att höra av dig till Mikael Lundgren, kundchef på 17 75 06 eller mikael.lundgren@bostaden.umea.se

 

Fakta om projektet

Efter besiktningar på Tranbärsvägen 2–4 och Tranbärsvägen 8–12 fattade Bostadens styrelse beslutet om att riva Tranbärsvägen 8–12 (kvarteret Kastanjen) och att renovera på Tranbärsvägen 2–4 (kvarteret Melonen). Kvarteren Kastanjen och Melonen är byggda 1967 respektive 1970. Totalt handlar det om sammanlagt 140 lägenheter, varav 68 i hus med träfasad och 72 i hus byggda med tegelfasader.

Läs mer om projektet