Anpassa textstorlek
A A A
14 november 2011

Kommunala bostadsbolag i en ny verklighet

Bostadens vd, Ann-Sofi Tapani, har skrivit en debattartikel som publicerats i Vf och Vk. Nu kan du läsa den på vår webb.

Villkoren för de kommunala bostadsbolagen i Sverige är i stor förändring. Något som kanske inte har tydliggjorts särskilt mycket för allmänheten.

1 jan 2011 började den nya lagen för kommunala bostadsbolag gälla. Bakgrunden är att Fastighetsägarna gick till EU-domstolen för att pröva om det svenska systemet med allmännyttan i kommunernas regi utgjorde ett otillåtet statsstöd.
Resultatet efter flera års utredningar blev den nya lagen. Till skillnad från Holland, slapp vi i Sverige gå över till ett system med så kallad ”social housing”. I Sverige valde man, efter påtryckningar från Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsbolagen och Fastighetsägarna, att istället ställa krav på att de kommunala bostadsbolagen ska agera, ha samma förutsättningar och samma avkastningskrav som privata bolag på hyresmarknaden.

Vad innebär det i praktiken?

Som en direkt följd av den nya lagen ska kommunala bostadsbolag som Bostaden, nu betala en högre borgensavgift för sina lån via kommunens internbank. Man ska inte ha en fördel av att ingå i en kommunkoncern utan likställas med andra bostadsföretag på marknaden.

De kommunala bolagen måste också kunna visa att man agerar utifrån affärsmässiga principer. Bostaden får inte driva sin verksamhet till ”självkostnadspris”. För alla investeringar och insatser som görs måste det långsiktigt ge en avkastning som är jämförbar med de som gäller för privatägda fastighetsbolag.

I skenet av detta kan Umeåborna vara mycket nöjda med sitt eget bostadsföretag.  Även om man i media ifrågasätter att företaget redovisar en vinst varje år, så är det precis så det måste vara.  Faktum är att när Volvo Lastvagnar redovisar en bra vinst är alla i Umeå glada, för det säkrar jobben och företaget på sikt. Ingen frågar efter om inte Volvo borde sänka priset på sina hytter, när man fått ett överskott. Samma sak borde gälla för Bostaden. Här kan man dessutom vara säker på att alla vinster stannar i företaget, och ger förutsättningar för långsiktiga satsningar och en trygg ekonomi, till gagn för hyresgästerna.

Bostadens intäkter består av hyror. Det unika för oss är att vi måste förhandla om vår ”prissättning” med kunderna, genom Hyresgästföreningen. Vi kan inte godtyckligt höja priserna när som helst på året.  Det borgar för att hyressättningen ständigt prövas och följer överenskomna principer.

Vad är det som gör Bostaden kostnadseffektivt?

Att Bostaden kan klara detta beror bland annat på dessa saker:

  • Med 170 anställda hanterar vi en omfattande verksamhet. 15 300 lägenheter i välhållna områden utspridda i stora delar av kommunen. En effektiv organisation med stor närhet till kunden.  
  • Vi arbetar hårt för att inte ha tomma lägenheter och hyresförluster. Ett effektivt uthyrningssystem ger korta tider mellan utflyttning och inflyttning.
  • Vi har full kostnadstäckning för nyproduktion och ingen subventionering äger rum för de nyaste lägenheterna.

I 72 procent av Bostadens fastigheter är genomsnittshyran 860 kr per kvadratmeter och år.  För en 2:a på 60 kvm betyder det ca 4 300 kr i månaden. Genomsnittet i landet är 940 kr/kvm och år. De nyaste och dyraste lägenheterna i centrala Umeå utgör bara 3 procent, men det är de som höjer det statistiska genomsnittet, och ofta lyfts fram i debatten. 

Vinster kan man förarga sig över om man har en hyresvärd som låter husen förfalla, som inte rustar utemiljöer, struntar i att reparera och byta ut gammalt, som inte tar sitt miljöansvar. Men bevisligen är 80 procent av våra hyresgäster nöjda enligt vår kundenkät som besvarats av 5 328 personer. Man tycker att utemiljön är fin, att vår personal ger ett bra bemötande och 84 procent kan rekommendera andra att bo hos Bostaden. Hus som idag är i stort behov av underhåll lägger vi nu också extra pengar på. 

Sammantaget kan vi säga att våra resultat inte beror på orättmätiga vinster utan på en effektiv verksamhet som bygger på långsiktig hållbarhet. Ett företag som jag tycker att Umeåbor ska vara stolta över att äga. 

 

Ann-Sofi Tapani, VD
AB Bostaden i Umeå