Anpassa textstorlek
A A A
07 mars 2011

Klart med nya hyror för Bostadens hyresgäster

Bostaden och Hyresgästföreningen är nu överens om nya hyror för lägenheter och enkelrum från 1 april 2011. Hyrorna höjs med i genomsnitt 2,77 procent i Umeå. I Holmsund och Obbola blir den genomsnittliga höjningen 2,4 procent. I höjningen ingår 1 procent som Bostaden och Hyresgästföreningen kom överens om vid förra årets förhandlingar.

Orsakerna till höjningen är främst en kraftig ökning av avgifter för el, samt ökade kapitalkostnader på grund av en ny lagstiftning för kommunala bostadsbolag som bland annat innebär högre lånekostnader för Bostaden.

Höjningarna ser dock olika ut beroende på vilken typ av lägenhet det gäller:

  • En vanlig lägenhet med varmhyra utan hushållsel får en höjning med cirka 2,4 procent. För en normallägenhet på tre rum och kök innebär det att månadshyran höjs med cirka 140 kronor.
  • Lägenheter där hushållsel ingår i hyran får en höjning med cirka 3-5 procent beroende på lägenhetens storlek.
  • Lägenheter där hyresgästen betalar uppvärmningen själv, får en höjning med cirka 1 procent.
  • Lägenheter som blev färdiga år 2000 och senare får en individuell bedömning av respektive områdes behov av hyresjustering.

För Holmsund och Obbola gäller det här:

  • En vanlig lägenhet med varmhyra utan hushållsel får en höjning med cirka 2,4 procent. För en normallägenhet på tre rum och kök innebär det att månadshyran höjs med cirka 125 kr.
  • Lägenheter där hushållsel ingår i hyran får en höjning med cirka 3-5 procent beroende på lägenhetens storlek.
  • Lägenheter där hyresgästen betalar uppvärmningen själv får en höjning med cirka 1 procent.


Hyra efter bovärde införs även i Holmsund och Obbola

Från 1 april införs så kallade poänghyror även i Holmsund och Obbola. Det innebär att hyran sätts utifrån olika egenskaper och kvaliteter i lägenheten och fastigheten. Dessutom värderas vilken stadsdel fastigheten ligger i och vilket utbud av livsmedel som finns i närheten samt den omgivande miljön. I slutändan innebär det att vissa hyresgäster får en höjning av hyran med några hundralappar medan andra får en sänkning. Vid högre höjningar tas 200 kr ut nu och resterande belopp senare.

Normalt underhåll påverkar inte hyran

Hyran påverkas inte av det som kallas normalt underhåll. Alla Bostadens fastigheter har en intervall för tapetsering vart 12:e år och andra intervaller för köksluckor och golvmattor. Om det ligger i tiden, renoverar Bostaden om hyresgästen så önskar, utan extra kostnad. Enkelrum renoveras vid in- och utflyttning.Mer information:

Sven-Ove Lindström
Affärsutvecklare och förhandlingsansvarig
Telefon: 070 621 30 98

Elisabeth Lind
Kommunikationschef
Telefon: 090-17 75 04 eller 070-242 81 42
Mejl: elisabeth.lind@bostaden.umea.se