Anpassa textstorlek
A A A
09 december 2011

Klart med entreprenör för stor renoveringssatsning på Ålidhem

Upphandlingen av entreprenör för att renovera på Matematik- och Geografigränd är nu avslutad. 1 mars inleds renoveringarna på Matematikgränd och OF Bygg KB är den entreprenör som får uppdraget. För Bostaden är det här den största underhållsentreprenaden någonsin och en del i projektet Hållbara Ålidhem.

Minskning av energiförbrukningen

Under mars inleds renoveringarna som syftar till att sänka energiförbrukningen vilket är ett led i Bostadens miljösatsning. De renoveringssatsningar som kommer göras är i princip samma som de som gjorts i det så kallade pilothuset på Matematikgränd men med två skillnader. Man isolerar inte invändigt och sätter inte heller in individuell mätning. Men omfattningen av renoveringarna är betydligt större och innefattar 40 gånger så många lägenheter som i pilothuset. Renoveringarna innebär bland annat att de platta taken ersatts av valmade tak för att få plats med mer isolering och ge bättre brandskydd, ett nytt modernt ventilationssystem samt för att kunna montera solceller på taken.

I samband med energiåtgärderna görs även en viss upprustning i övrigt. Totalt är det 405  lägenheter i 26 hus som berörs av renoveringarna som beräknas vara helt klara sommaren 2015. Hyresgästerna kommer att kunna bo kvar under renoveringarna som dock kommer innebära en del störningar.

Förbättringar av utemiljön

I samband med renoveringarna kommer vissa av hyresgästerna som bor på bottenplan att få helt nya uteplatser med trätrall. Det kommer göras ny stenläggning framför entréerna och all växtlighet runt husen görs om och fräschas upp. Det blir även flera nya cykelskärmtak.

En del i Hållbara Ålidhem

Som en del i projektet Hållbara Ålidhem genomförs en stor renovering av fastigheter på Matematikgränd och Geografigränd byggda under miljonprogrammet. Satsningen omfattar närmare 540 lägenheter, varav 140 är nya lågenergilägenheter. Arbetet inleddes med renovering av ett av husen på Matematikgränd, det så kallade pilothuset. Satsningarna som gjorts där har jämförts med ett referenshus och därefter renoveras resterande fastigheter.


Mer information:
Fredrik Westerlund
Projektledare
Telefon: 070-600 38 91
Mejl: fredrik.westerlund@bostaden.umea.se