Anpassa textstorlek
A A A
28 januari 2011

Innovativa konceptförslag för Vinterträdgården

Kulturgården, Lövgården och IGLOO (Interaktivt, Gemenskap, Livfullt, Organiskt, Omvandling); tre intressanta och innovativa konceptförslag för den vinterträdgård som Bostaden bygger på Ålidhem finns nu att titta på här på webben. Under vårvintern tar Bostaden ställning till vilka idéer som går att förverkliga.

De tre konceptförslagen kommer från studenter på Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet i samarbete med Designhögskolan. I uppdraget ingick att hålla i en dialog i form av en workshop med bland andra Ålidhemsbor och representanter från olika yrkesgrupper. Syftet var att ta reda på deltagarnas behov av vinterträdgården och få fram bra idéer. Workshopen bestod av fyra stationer med olika teman och syften.

Resultatet redovisades vid en presentation på Designhögskolan och de presentationerna går nu att ta del av här på webben:
Inledning   
Kulturgården (David Forslund, Inger Engström, Lisa Johansson)   
Lövgården (Veronica Classon, Fredrik Forslund, Emma Lundqvist) 
IGLOO (Caroline Lundgren, Ingela Engström, Robin Nilsson)

Konceptförslagen från studenterna tittar nu Bostaden närmare på. För att sedan under vårvintern ta ställning till vilka idéer som är möjliga att förverkliga i Vinterträdgården.

Ett av förslagen på hur vinterträdgården kan komma att se ut invändigt
Lövgården - ett av konceptförslagen som elever från Designhögskolan tagit fram


Mer information:
Elisabeth Lind
Mejl: elisabeth.lind@bostaden.umea.se