Anpassa textstorlek
A A A
28 januari 2014

Information till hyresgäster i Holmsund och Obbola

Med anledning av de rykten om försäljning som florerat bland annat i sociala medier vill vi gå ut med ett förtydligande.

De rykten som har florerat saknar förankring men vi förstår att det skapar oro hos dig som hyresgäst och vill därför förtydliga att det i nuläget inte finns några beslut om att en försäljning ska genomföras.

Det pågår för närvarande en diskussion om att Bostaden är i behov av mer kapital för att kunna bygga nytt och renovera mer, och det har behandlats i Bostadens styrelse. Med de krav som ställs idag kommer Bostaden att gå med minusresultat om ungefär 4–5 år om ingenting görs. Som det ser ut i nuläget finns därför flera olika lösningar och försäljning är en av dem.

Bostadens tjänstemän har fått i uppdrag att ta fram en analys över vad en försäljning av 600–1000 lägenheter skulle medföra. Denna analys ska göras under 2014 och redovisas i slutet av året. Först då vet vi om situationen fortfarande är sådan att vi måste gå vidare med en eventuell försäljning.

Men i nuläget finns inga beslut om att en försäljning ska genomföras eller vilket område som i så fall skulle vara aktuellt.

Anledningen till att Bostaden lyfter dessa frågor är för att vår styrelse måste ha beredskap för framtiden. Bostaden lever efter samma ekonomiska villkor som alla andra fastighetsbolag.

I kommunfullmäktige diskuteras den här frågan redan och den kommer säkert att dyka upp framöver också. Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning innan beslut av principiell art eller av större vikt tas. Enklare beskrivet innebär det att ett beslut om försäljning är något som fattas av kommunfullmäktige.

Som hyresvärd kommer vi alltid att hålla dig underrättad om saker som rör dig och ditt boende.

Vänliga hälsningar
Ann-Sofi Tapani, vd