Anpassa textstorlek
A A A
20 november 2013

Hyresgästerna är nöjda med Bostaden

Varje år sedan 2009 har Bostaden genomfört en kundundersökning vars syfte är att undersöka hyresgästers och bostadssökandes bild och upplevelser av Bostaden utifrån ett antal områden såsom boendet, tjänster, service och information. Skillnaden för i år är att man endast gjort undersökningen bland hyresgästerna. Och resultatet är fortsatt högt, hela sju av tio tycker att Bostaden lever upp till sina värderingar och åtta av tio tycker att Bostaden tar väl hand om dem.

Kundundersökningen skickas ut via e-post och i pappersform till de som är över 65 och som saknar e-postadress. Årets kundundersökning besvarades av 5022 hyresgäster under tre veckor i september. Motsvarande siffra förra året var 4264.

Överlag är hyresgästerna nöjda. Mest nöjda är de bland annat med hur de blir omhändertagna som hyresgäster, med Bostaden som värd och med sin egen lägenhet.

Högre NKI

NöjdKundIndex, NKI, ligger precis som förra året på en hög nivå och i år har det höjts ett snäpp, till 71. Det är ett bra resultat som visar att Bostaden står sig väl i jämförelse med andra bostadsbolag i samma storlek.

- Det här är femte året i rad som vi genomför undersökningen bland våra hyresgäster och resultatet är stabilt och överlag väldigt positivt. En stor del av det positiva resultatet beror på att vi satsar hårt på att ha en kundnära organisation med god service. Hyresgästerna ska kunna få hjälp när de behöver det och den tryggheten tror jag att många uppskattar, säger Ann-Sofi Tapani, Bostadens vd.

Fler trivs med Bostaden som hyresvärd

79 procent av hyresgästerna trivs med Bostaden som värd och 77 procent anser att Bostaden tar väl hand om sina hyresgäster. Det är en höjning från förra året då motsvarande siffra låg på 76 respektive 74. Övriga frågor som fått ett märkbart högre resultat i år jämfört med förra året är om man känner till Bostadens miljöarbete eller inte, hur nöjd man är med lägenhetens temperatur under vinterhalvåret samt hur nöjd man är med belysningen på gården och nära huset.

Frågor som i årets undersökning fått ett något lägre resultat jämfört med förra året är bland annat hur nöjd man är med den elektroniska tvättstugebokningen och temperaturen i lägenheten under sommarhalvåret.

- Vi är jätteglada, siffrorna stiger för varje år. Och på de områden där vi ligger lite sämre till jobbar vi vidare med att förbättra oss, säger Mikael Lundgren, kundchef på Bostaden.

Fakta om Bostadens kundundersökningar:

  • Har genomförts för femte året i rad
  • Skickas ut via mejl till alla hyresgäster
  • Hyresgäster som saknar e-post kunde svara på pappersenkät
  • Antal som svarade i år var 5022 hyresgäster, det vill säga 41 procent av de tillfrågade
  • Skalan är 1–5, där 4–5 är positiva, 3 är neutrala och 1–2 är negativa
  • NKI (Nöjdkundindex) har höjts ett snäpp till 71
  • Undersökningarna genomfördes i samarbete med undersökningsföretaget Zondera

 

Mer information:

Ann-Sofi Tapani
Vd
Telefon: 090-17 76 15 eller 070-582 72 02

Mikael Lundgren
Kundchef
Telefon: 090-17 75 06

Hanna Olsson
Kommunikations- och marknadschef
Telefon: 090-17 76 60 eller 070-605 48 47
Mejl: hanna.olsson@bostaden.umea.se