Anpassa textstorlek
A A A
19 december 2012

Hyresgästerna är fortsatt nöjda med Bostaden

Varje år sedan 2009 har Bostaden genomfört en kundundersökning vars syfte är att undersöka hyresgästers och bostadssökandes bild och upplevelser av Bostaden utifrån ett antal områden såsom boendet, tjänster, service och information. Resultatet är fortsatt högt även i år. Mest nöjda är hyresgästerna över hur man blir omhändertagna av Bostaden.

Kundundersökningen för hyresgäster och för bostadssökande skickas ut via e-post. Och i pappersform till de som var över 65 och som saknade  e-postadress. Årets kundundersökning besvarades av 4264 hyresgäster under två veckor i oktober.

Överlag är hyresgästerna nöjda. Mest nöjda är de bland annat med hur de blir omhändertagna som hyresgäster, med Bostaden som värd, med sin egen lägenhet och sitt bostadsområde.

De bostadssökande ger högt betyg när det gäller intrycket av Bostaden, enkelheten i att ställa sig i bostadskö och informationen man får från Bostadens kundcenter när man söker lägenhet. 

Högt NKI även i år

NöjdKundIndex, NKI, ligger precis som förra året på 70 för hyresgästundersökningen. Det är ett bra resultat som visar att Bostaden står sig väl i jämförelse med andra bostadsbolag i samma storlek. Och NKI för bostadssökande har ökat till 69 mot förra årets resultat på 67.

- Vi har nu gjort samma undersökning i fyra år och resultatet totalt är stabilt positivt, med en allt mindre andel negativa svar. Vi har en väldigt kundnära organisation och hyresgästerna har lätt att få kontakt när de behöver hjälp. Jag tror att den grunden ger en trygghet som är viktig när man bedömer sin hyresvärd, säger Ann-Sofi Tapani, Bostadens vd.

Fler trivs med Bostaden som hyresvärd

76 procent av hyresgästerna trivs med Bostaden som värd och 74 procent anser att Bostaden tar hand om mig som hyresgäst. Det är en höjning med 12 procent jämfört med 2009, det år då Bostaden aktivt började jobba med kundundersökningar.

En av de frågor som i årets undersökning fått ett något sämre resultat jämfört med förra årets är bland annat hur nöjd man är med snöskottningen, av förklarliga skäl då snömängden precis som i år var oväntat stor.

- Hyresgästernas åsikter är jätteviktiga för oss och den här undersökningen ger bra information om vad vi behöver bli bättre på. Resultatet från undersökningen ligger sedan till grund för hur vi jobbar under året, säger Mikael Lundgren, kundchef på Bostaden.

Fakta om Bostadens kundundersökningar:

  • Genomfördes för fjärde året i rad via mejl till alla hyresgäster och bostadssökande
  • Bland hyresgästerna lottar vi ut en hyresfri månad och bland de bostadssökande hopfällbara cyklar och biobiljetter
  • Hyresgäster som saknade e-post kunde svara på pappersenkät
  • Antal som svarade i år var 4264  hyresgäster och 8299 bostadssökande
  • Skalan är 1–5, där 4–5 är positiva, 3 är neutrala och 1–2 är negativa
  • NKI (Nöjdkundindex) ligger i hyresgästundersökningen kvar på samma höga nivå, 70, som förra året
  • NKI för bostadssökande ökade från 67 till 69
  • Undersökningarna genomfördes i samarbete med undersökningsföretaget Zondera


Mer information:

Ann-Sofi Tapani
Vd
Telefon: 090-17 76 15 eller 070-582 72 02

Mikael Lundgren
Kundchef
Telefon: 090-17 75 06

Hanna Olsson
Kommunikations- och marknadschef
Telefon: 090-17 76 60 eller 070-605 48 47
Mejl: hanna.olsson@bostaden.umea.se