Anpassa textstorlek
A A A
08 maj 2014

Hyresgäster på Ålidhem får lära sig mer om farligt avfall

Som en del i projektet Green Citizens of Europe vill man ta reda på hur man genom information och förbättrad service kan öka invånarnas sortering och återvinning av farligt avfall. På Ålidhem har man genomfört ett pilotprojekt.

Nu har startskottet gått för årets informationsinsats om farligt avfall. Under de kommande två veckorna kommer avfallsinformatörer att besöka hyresgäster på Språkgränd och Matematikgränd och informera om vikten av att sortera farligt avfall.

Sista tillfället

Det är det tredje och sista tillfället där hyresgästerna får personliga besök med information om farligt avfall och återvinning. För de boende som fått besök tidigare kommer fokus att ligga på att följa upp hur deras sortering fungerat under året och om det dykt upp några nya frågeställningar kring farligt avfall. De boende får också återvinningspåsar och hink för förvaring av farligt avfall.

Nollvisionen ligger till grund

Bakgrunden till kampanjen är kommunens avfallsplan där ett övergripande mål är en nollvision om farligt avfall i hushållssoporna. I projektet utreds hur olika typer av informationssätt och service kan minska hushållens andel av farligt avfall. Arbetet sker i samverkan med Umeva och Bostaden.

Läs mer om projektet