Anpassa textstorlek
A A A
03 maj 2013

Hyresgäster på Ålidhem lär sig mer om farligt avfall

Som en del i projektet Green Citizens of Europe genomförs under två veckor framöver en informationsinsats på Språkgränd och Matematikgränd. Avfallsinformatörer besöker hyresgäster och informerar om vikten av att sortera farligt avfall.

Hyresgäster som källsorterar i Bostadens miljöhus 

För de hyresgäster som fått besök tidigare kommer fokus att ligga på att följa upp hur deras sortering fungerat under året och om det är några nya frågeställningar kring farligt avfall som dykt upp.

Bakgrunden till kampanjen är kommunens avfallsplan där ett övergripande mål är en nollvision om farligt avfall i hushållssoporna. I projektet utredes hur olika typer av informationssätt och service kan minska hushållens andel av farligt avfall. Arbetet sker i samverkan med Be Green, Umeva och Bostaden.