Anpassa textstorlek
A A A
21 mars 2011

Hur gick det med de innovativa konceptförslagen för Vinterträdgården?

För ett tag sedan berättade vi om vårt lyckade samarbete med Designhögskolan och studenter från Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet. Här på webben kunde vi visa tre innovativa konceptförslag för Vinterträdgården som vi på bygger på Ålidhem; Kulturgården, Lövgården och IGLOO (Interaktivt, Gemenskap, Livfullt, Organiskt, Omvandling). Vi skulle sedan under vårvintern ta ställning till vilka idéer som går att förverkliga. Vad har då hänt sedan dess?

Entreprenörerna som ska bygga Vinterträdgården har tagit del av konceptförslagen och tillsammans med dem analyserar vi innehållet. Alla tre konceptförslagen innehåller intressanta förslag - till exempel flexibilitet i möbleringen, färgsättning och tekniska lösningar. Därför har vi heller inte utsett någon vinnare, även om Lövgårdens idéer är extra intressanta för oss i nuläget. Allteftersom tar vi ställning till vilka idéer och uppslag vi kan använda när vi bygger, inreder och sedan tar den i drift. I september 2012 räknar vi med att kunna inviga Vinterträdgården!

Workshop för att få fram idéer

I uppdraget ingick att hålla i en dialog i form av en workshop med bland andra Ålidhemsbor och representanter från olika yrkesgrupper. Syftet var att ta reda på deltagarnas behov av vinterträdgården och få fram bra idéer. Workshopen genomfördes i november förra året och bestod av fyra stationer med olika teman och syften. I slutet av januari presenterades resultatet för Bostaden.

Ta del av studenternas presentationer av konceptförslagen

Inledning   
Kulturgården (David Forslund, Inger Engström, Lisa Johansson)   
Lövgården (Veronica Classon, Fredrik Forslund, Emma Lundqvist) 
IGLOO (Caroline Lundgren, Ingela Engström, Robin Nilsson)

Förslag på hur vinterträdgården kan komma att se ut Ett av förslagen på hur vinterträdgården kan komma att se ut invändigt
Kulturgården                                                                    Lövgården 


Fakta

På Geografigränd 2 byggs nu 137 lägenheter fördelade på fyra hus. Första inflyttning beräknas till mars 2012 och hela området beräknas vara färdigt i oktober 2012. Då kommer det även att finnas en vinterträdgård och en gemensamhetslokal med bastu och relax som är tillgänglig för Bostadens hyresgäster i området.