Anpassa textstorlek
A A A
16 december 2013

Hållbara Ålidhem vann kommunens miljöpris

Hållbara Ålidhem har tilldelats Umeå kommuns miljöpris 2013. Projektet innehåller flera delar men kärnan handlar om att renovera 405 lägenheter från 1970-talet så att energiförbrukningen minskar med 40-50 procent. Utmaningen har varit att genomföra det på ett kostnadseffektivt sätt, och med hyresgästerna kvarboende under tiden.

Umeå kommuns miljöpris gick till Hållbara Ålidhem 

Projektet Hållbara Ålidhem handlar om att göra stadsdelen tryggare, trivsammare och energisnålare och omfattar drygt 400 lägenheter som renoveras för att sänka energiförbrukningen. Därutöver har Bostaden även byggt cirka 140 nya lägenheter efter den ödesdigra branden juldagen 2008.

I projektet samarbetar Bostaden, Umeå kommun, Umeå Energi och Umeå universitet kring bland annat miljömässiga byggnadsmaterial, noggrann uppföljning av resultat, solceller och individuell mätning av el samt varm- och kallvatten. Energianvändningen har tack vare projektet minskat med 40–50 procent.

Miljöfokus sedan 2008

Ann-Sofi Tapani, Bostadens vd, berättade i tacktalet under en kort ceremoni i kommunfullmäktige att Bostaden sedan 2008 haft ett särskilt miljöfokus: 

– Jag vill tacka fullmäktige för att ni la in hållbarhetsarbetet i ägardirektiven till Bostaden, och för att ni varit positiva till vår satsning på förnyelsebar energi.

Pengar till barnprojekt

Den summa på 10 000 kronor som ingår i miljöpriset kommer att skänkas till Ålidhems kultur- och resurscentrum för ett arbete med miljö- och hållbarhetsprojekt med barn på Ålidhem.

Motiveringen till Umeå kommuns miljöpris 2013:

”Vinnare av Umeå kommuns miljöpris 2013 är Hållbara Ålidhem – ett spjutspetsprojekt, som med nationell och internationell lyskraft sätter Umeå på miljökartan. Genom en ambitiös och modig satsning inom både den ekologiska, sociala, och ekonomiska dimensionen visar projektet vägen för hur Umeå ska kunna växa hållbart mot 200 000 invånare.

Hållbara Ålidhem gör skillnad. De samverkande aktörerna har visat att det faktiskt är möjligt att halvera energianvändningen i ett bostadsområde till en rimlig kostnad. Tack vare utveckling och utvärdering av nya metoder och arbetssätt, kommer resultat och lärdomar inte bara Umeå till nytta. Hållbara Ålidhem står också som modell för svensk hållbar stadsutveckling.”

 

Mer information:
Ann-Sofi Tapani
Vd, Bostaden
070-582 72 02
ann-sofi.tapani@bostaden.umea.se