Anpassa textstorlek
A A A
21 januari 2014

Hållbara Ålidhem bästa exempel på hållbar renovering

Hållbara Ålidhem framhålls som ett av tre goda exempel i Sverige inom hållbar renovering i en ny handbok med goda exempel från Sverige, Finland och Baltikum. Det är ett EU-finansierat baltiskt forskarsamarbete som står bakom handboken.

Handbok 

Det är projektet ENEF - Central Baltic cooperation in energy efficiency in urban planning som just innan jul publicerade en handbok om hållbar renovering. Handboken är produkten av ett treårigt projekt som avslutades vid årsskiftet med samarbetsparter från Sverige, Finland, Estland och Lettland. Målet med projektet är att underlätta erfarenhetsutbytet mellan länderna om hur man på bästa sätt går till väga för att planera för hållbar renovering av äldre byggnader.

Tre svenska exempel

De svenska exemplen är alla tre från miljonprogrammet: Hållbara Järva (Stockholm), Hållbara Hilda (Rosengård/Malmö) och Hållbara Ålidhem (Umeå).

Läs mer på ENEF:s hemsida

Ladda ner handboken som PDF