Anpassa textstorlek
A A A
21 mars 2011

Gröna grannar ger god energi

Hur kan en lägenhetsterminal motivera till att spara energi? Studenter i kognitiv design på Designhögskolan presenterar på torsdag den 24 mars sina idéer om hur Bostadens terminal ”Echolog 2.0” kan fortsätta utvecklas. Att boka din tvättid utan att behöva gå ner i källaren, eller att starta motorvärmaren inifrån din varma lägenhet, kan bli verklighet i Bostadens nyproducerade lägenheter i framtiden.

Bostaden har tillsammans med Designhögskolan ett projekt där studenter som läser kognitiv design fått i uppgift att designa lägenhetsterminalen Echolog 2.0, ett tekniskt hjälpmedel som ska motivera hyresgästerna att spara energi. Samarbetet är en del i Umeå kommuns långsiktiga projekt Green Citizens of Europe, ett projekt i vilket Bostaden är en av huvudaktörerna.

Terminalen visar förbrukning av vatten och el och studenternas uppgift är bland annat att skapa optimal användarvänlighet. Studenterna har genomfört en förstudie med intervjuer och dialog med hyresgästerna, utfört användartester och utifrån detta tagit fram prototyper som sedan ska kunna testas hos Bostadens hyresgäster.

Studenterna har designat terminaler där man inte bara kan se el- och vattenförbrukning, utan också från sin egen lägenhet kan boka tvättid och sätta på motorvärmaren. För att få mer förståelse för de abstrakta kilowattalen kan hyresgästen också jämföra förbrukning med andra hushåll.


Plats:
Aulan, Designhögskolan, Östra Strandgatan 30
Tid: Torsdag 24 mars klockan 9-12

 

För ytterligare information, kontakta gärna:
Elisabeth Lind, kommunikationschef Bostaden
Telefon: 070-242 81 42
E-post: elisabeth.lind@bostaden.umea.se

Maria Göransdotter, Designhögskolan
Telefon: 090-786 70 36
E-post: maria.goransdotter@dh.umu.se