Anpassa textstorlek
A A A
06 november 2013

Förtydligande från Bostaden kring uppsägning av hyresgäster som bor i studentboende utan att uppfylla villkoren

Umeå är en studentstad och det ingår i AB Bostadens uppdrag att tillhandahålla särskilda bostäder för studenter. Bostaden har idag cirka 5 500 studentbostäder varav 3 600 är så kallade enkelrum. Med studentboende följer vissa villkor.

För att få kontrakt på en studentbostad hos Bostaden måste man vara antagen vid Umeå universitet eller SLU i Umeå och läsa minst 15 högskolepoäng per termin. När studierna upphör har man inte längre rätt till att bo i studentbostad.

Detta framgår tydligt av hyresavtalet och dessa villkor är på intet sätt nya utan har funnits så länge som Bostaden haft studentbostäder. Om Bostaden inte skulle ställa särskilda studiekrav så skulle det förta hela syftet med studentbostäder och då skulle vi hyra ut dessa bostäder till alla, oavsett student eller inte. Vi vet att det är många som fortsätter bo kvar i våra studentbostäder efter avslutade studier och studenter hör ofta av sig själva för att uppmärksamma oss på detta och orättvisan i det. Därför genomför Bostaden nu en kontroll genom att skicka ut rekommenderade brev där vi ber att de boende bekräftar att de studerar.

Studentkårerna tycker att det bör finnas en period för att finna annat boende. Här vill vi poängtera att precis som med vanliga hyreskontrakt så gäller 3 månaders uppsägningstid samt att Bostaden är flexibla med av-/omflyttning om särskilda skäl finns.  Vi kastar alltså inte ut någon på gatan. Studenten upplyses också som sagt tydligt i avtalet om vilka villkor som gäller. Med andra ord bör det inte komma som en överraskning att avtalet upphör i och med avslutade studier och att de därmed måste finna annat boende. Vi måste även tänka på de studenter som vill börja studera vid något av universiteten i Umeå, de ska också ges möjlighet till studentboende.

Boendefrågan är alltid känslig och vi på Bostaden känner verkligen med alla som har svårt att hitta boende, men vi har ett rättvist kösystem och för att det så ska förbli måste vi se till att villkoren uppfylls.


Mer information:
Mikael Lundgren
Kundchef, AB Bostaden i Umeå
090-17 75 06, 070-324 18 24

Ann-Sofi Tapani
VD, AB Bostaden i Umeå
090-17 76 15