Anpassa textstorlek
A A A
15 november 2019

Fortsatt arbete för att minska våld i nära relationer

För ett år sedan inledde vi ett samarbete med Polisen och Huskurage för att minska våldet i nära relationer hos hyresgästerna. Nu fortsätter arbetet och under november håller Centrum mot våld och Polisen utbildning för alla våra kvartersvärdar om hur de kan agera om de misstänker våld i nära relationer bland våra hyresgäster.

Polisen och Centrum mot våld 

Mats Bäckström, Polisen, Maria Svanström, Centrum mot våld, Sanna Vedin, Stina Juto och Per Bäckström, Polisen, är de som håller i utbildningen med våra kvartersvärdar.

 

Våld i nära relationer är klassat som ett folkhälsoproblem av världshälsoorganisationen WHO. I Sverige dör runt 20 personer varje år på grund av våld från sin nuvarande eller tidigare partner och samtidigt lever två barn i varje skolklass i ett hem där fysiskt eller psykiskt våld förekommer.

Förebyggande arbete

Vi på Bostaden har under flera år arbetat med att förebygga brott i anslutning till våra hus, till exempel genom att ha bra belysning och genomföra trygghetsvandringar. För ett år sedan inledde vi även ett samarbete med Polisen och Huskurage och satte upp anslag i alla trapphus med information om hur man som granne ska gå tillväga om man misstänker våld.
 
Under november får alla våra kvartersvärdar utbildning i det här jätteviktiga ämnet och vi hoppas att det ska leda till att de känner stöd i hur de kan agera. För allas trygghet och för ett bättre Umeå.

 

Viktiga telefonnummer

Polisanmälan
114 14

Vid akuta situationer
112

Socialtjänstens mottagningsenhet  
090-16 10 02

Socialjouren (kvällar, helger)
090-16 30 50

Mats Bäckström, kommunpolis, Umeå 
010-568 20 31
070- 689 28 18

Pelle Bäckström, kommunpolis, kranskommunerna 
010-568 2303
070-689 11 24


Läs mer om vårt samarbete med Huskurage och Polisen