Anpassa textstorlek
A A A
19 september 2009

Bostaden presenterar förslag till nya Geografigränd 2

Torsdag 1 oktober kan Bostaden offentliggöra och visa vilket förslag som antagits för nybygget på Geografigränd 2. Samtidigt hoppas Bostaden kunna berätta mer om detaljplaneringen för kvarteret.

Tid: Torsdag 1 oktober kl 10.00
Plats: Sammanträdesrummet Salen i Moritzka huset,  Östra Kyrkogatan 2

Vid presskonferensen medverkar AB Bostadens VD, Ann-Sofi Tapani, Fastighetschef Ulf Nordwall och projektledaren för nybyggnation, Folke Parkle.

Bostadens styrelse kommer att behandla och fatta det formella tilldelningsbeslutet i upphandlingsärendet tisdag 15 september. Offentliggörandet måste dock vänta till torsdag 1 oktober på grund av tid för delgivning och därefter avvaktan på formell överklagningstid.

Övriga ärenden som styrelsen behandlar under sammanträdet den 15 september gäller bland annat årets andra tertialrapport, ett yttrande över en revisionsrapport om upphandlingsrutiner, information om aktuellt uthyrningsläge och en lägesrapport om nybygget på Öbacka.

Frågor om dessa ärenden kan media ställa till ordförande Bernt Andersson (s) på telefon 070 516 13 92 eller vice ordförande Farrokh Farrokhi (fp) på 070 617 50 05 efter sammanträdets slut, ca kl 17.00.

Styrelsesammanträdet hålls i Bygdsiljum, i samband med ett studiebesök hos Martinsons.


Mer information:
Elisabeth Lind
Kommunikationschef
Telefon: 070 242 81 42
elisabeth.lind@bostaden.umea.se
www.bostaden.umea.se