Anpassa textstorlek
A A A
24 januari 2013

Fler sorterar lampor rätt

Antalet glödlampor som felaktigt slängs i glasåtervinningen är mindre än hälften jämfört med för ett år sedan.

Sortering av glödlampor i soprum 

2011 var det en miljon glödlampor som felaktigt slängdes i glasåtervinningen och av dessa var 200 000 kvicksilverhaltiga lågenergilampor.

En undersökning bland Sveriges villaägare visar att 30 procent tycker att det är svårt att veta hur man ska sortera lågenergilampor. Många är rädda att de går sönder och att kvicksilver ska läcka ut.

36 000 lampor till återvinning under 2012

Bostadens hyresgäster har sedan några år tillbaka möjlighet att återvinna lampor i de flesta av våra sophus och under 2012 samlade våra hyresgäster in cirka 36 000 lampor.

När du lämnar dina lampor i den avsedda behållaren, lägg ner de försiktigt så minskar risken att de går sönder och att kvicksilver läcker ut.

Tips och råd om sopor och källsortering