Anpassa textstorlek
A A A
28 september 2012

Enkätsvar om första Echolog-temat analyseras

Nu har alla svar från utvärderingsgruppen om Echologens testgränssnitt Tema 1 kommit in.

Testgränssnitt Echolog - Tema 1
 

Resultatet av enkäten för det första testgränssnittet, Tema 1, genomgår nu analys. Resultatet kommer att ligga till grund för djupintervjuer om Tema 1 som vi kommer att göra med personer ur utvärderingsgruppen. Vi planerar att kontakta personer i utvärderingsgruppen under oktober för att boka intervjutid.

Här är några kommentarer från enkätsvaren om Tema 1
Klocka i Echologen är bra.
Stora "ikoner" eller "bilder". Lätt att se och läsa.
Färgerna känns barnsliga.
Jag använder väderfunktionen mest.
Den är ljus och glad. Mer positiv än förra.
Displayen är oklar i färgsättningen. Kan upplevas svårtydd.

 

Mer information om Green Citizens

Kontakta Mia Han, projektledare
mia.han@bostaden.umea.se
Telefon 090-17 75 33