Anpassa textstorlek
A A A
15 september 2011

Engagerade Ersbodabor vill utveckla sitt bostadsområde

Dialogen om hur vi kan utveckla Ersboda fortsätter. Med 23 engagerade hyresgäster som deltog i en dialogträff med workshop fick vi fram vad som är viktigast att ta itu med för att öka trivseln i området, men också hur mycket bra det finns att bygga vidare på. Vad sägs om en saluhall på Ersboda? Eller en fritidsgård för vuxna. Ett utegym. Trygghetsvandringar. Odlingslotter. Bättre belysning... En givande kväll tack vare engagerade deltagare, stort tack till er alla!

När vi ordnade Bostadens dag på Ersboda den 11 juni passade vi på att fråga besökarna vad de tycker om att bo på Ersboda. Bland de 136 personer som lämnade sina synpunkter lämnade 52 personer sina kontaktuppgifter och ville gärna bli kontaktade för att engagera sig i utvecklingen på Ersboda. Bostaden och Hyresgästföreningen bjöd in dem tillsammans med alla kvartersråd på Ersboda till en uppföljande dialogträff för att gå vidare med de synpunkter och idéer som kommit in.

Fyra förbättringsområden

Utifrån de synpunkter och idéer som kom fram under Bostadens dag kunde vi dela in dem i fyra huvudområden. Det var: Miljö och trygghet, Mötesplatser, Aktiviteter och Ryktet/Stöket. Deltagarna diskuterade och lämnade sedan kreativa och konkreta förslag till vad som var viktigt att fokusera på inom dessa områden. Sedan grupperades förslagen, man prioriterade dem ytterligare en gång och så småningom flyttades de över till en matris för att få en känsla för vad som kan vara lätt att genomföra på kort tid, om det får stor eller liten effekt på utvecklingen. Eller tvärtom, om det tar lång tid att genomföra men kan få stor eller liten effekt.

Arbetar vidare

Två grupper arbetar nu själva vidare med olika frågeställningar utifrån de här fyra områdena. I oktober bjuder vi sen in till ny träff för att gå igenom ännu mer konkret hur vi kan genomföra de olika förslagen i praktiken.

Vill du också engagera dig i utvecklingen på Ersboda?

Skicka då ett mejl till: elisabeth.lind@bostaden.umea.se så kontaktar vi dig.

Bilder från dialogträffen:

Dialogträff på Ersboda     Dialogträff på Ersboda
I fyra grupper diskuterade och skrev deltagarna förslag till hur områdena Miljö och trygghet, Aktiviteter,  Mötesplatser och Ryktet/Stöket kan förbättras och utvecklas.

Dialogträff på Ersboda
Fritidsgård för vuxna, tema för olika åldrar, utegym och ungdomsråd var några av förslagen för området Mötesplatser.

Dialogträff på Ersboda
I en enkel matris kunde deltagarna gruppera förslagen för att få en känsla för vad som kan vara enkelt att genomföra på kort sikt och samtidigt ger stor effekt på utvecklingen. Och likaså vad som kräver mer tid att genomföra, och sedan fundera på om det ger stor eller liten effekt på utvecklingen.

Dialogträff på Ersboda    Dialogträff på Ersboda