Anpassa textstorlek
A A A
02 november 2011

Energianvändningen har halverats på Hållbara Ålidhem

Det går bra för projektet Hållbara Ålidhem. En färsk utvärdering från Umeå universitet visar att energianvändningen har halverats i de renoverade husen. –Vi är väldigt nöjda, säger Niklas Broddeskog, Bostadens projektledare för Hållbara Ålidhem.

Pilothuset på Matematikgränd 

Inom projektet Hållbara Ålidhem samarbetar Bostaden, Umeå Energi och Umeå kommun med att bygga om delar av stadsdelen för att göra den tryggare, trivsammare och energisnålare.

Enastående resultat

I januari 2011 placerades energimätare i två identiska hus – ett som byggts om för att kraftigt reducera användningen av energi, och ett som har fungerat som referenshus. En första utvärdering är gjord och resultaten är enastående. Energianvändningen i det ombyggda huset har näst intill halverats, tack vare bland annat innovativa isolerings- och tätningsmetoder.

– Vi är glada över att våra åtgärder är så effektiva. Det visar att vi har många miljövinster att se fram emot på Ålidhem, säger Niklas Broddeskog, Bostadens projektledare för Hållbara Ålidhem.

– Absolut. Nu kan vi bygga vidare på Ålidhem med vetskapen att vi har tänkt rätt, säger Jörgen Carlsson, Umeå Energis projektledare för Hållbara Ålidhem.

I husen har man mätt inomhus- och utomhustemperaturer, elanvändning, varmvattenförbrukning samt den värme som tillförs radiatorerna och ventilationsluften. Mätningarna har gjorts i samarbete med Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.

Fler mätare ska monteras in

– Temperaturmätarna som vi har använt har storleken av små mobiltelefoner, och kan läsas av trådlöst. På så vis har vi inte behövt störa de boende, förutom vid batteribyten, berättar Staffan Andersson på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

För att mäta varmvatten- och värmeförbrukning har flödesmätare och energimätare installerats. Dessa avläses sedan månadsvis med hjälp av Umeå Energis avläsningssystem.

Mätningarna kommer att pågå i de aktuella husen i ett år till. Dessutom kommer fler mätare att monteras in i ytterligare hus för att utvärdera andra planerade åtgärder.

Totalt omfattas Hållbara Ålidhem av cirka 500 lägenheter, varav 130 är nybyggnationer. Inom projektet har man installerat nya tvättmaskiner som är uppkopplade mot fjärrvärmesystemet, vilket minskar elanvändningen. Husen har försetts med ny ventilation med värmeåtervinning samt energisnåla LED-lampor, och individuell mätning och debitering av el, varm- och kallvatten har installerats i lägenheterna. Därtill byggs solceller på taken, en inglasad vinterträdgård och en uppfräschning genomförs av utemiljöerna i området.

 

För mer information, kontakta:

Albert Edman,
projektsamordnare Hållbara Ålidhem:
070-297 18 19, albert.edman@umea.se

Gun Blomquist Bergman,
kommunikationschef Umeå Energi:
070-642 46 33, gun.blomquist-bergman@umeaenergi.se

Elisabeth Lind,
kommunikationschef AB Bostaden:
070-242 81 42, elisabeth.lind@bostaden.umea.se