Anpassa textstorlek
A A A
04 november 2014

En av Sveriges största solcellsparker klar - effektivare än förväntat

Nu läggs de sista händerna vid Bostadens solcellspark på Hållbara Ålidhem i Umeå. Trots att det satts upp mindre yta solceller än planerat så är den nu en av Sveriges största anläggningar med 2650 kvm solceller. Dessutom är både effekten och totala elproduktionen större än planerat. Solcellsparkens totala elproduktion motsvarar mer än en tredjedel av områdets behov av fastighetsel.

Nu är de sista solcellerna på Hållbara Ålidhems i Umeå monterade, besiktigade och tagna i drift. Trots att det blev 2650 kvadratmeter solceller istället för planerade 2800 kvadratmeter, så är solcellsparken på stadsdelens tak och balkonger nu en av Sveriges största solcellsanläggningar.

– Solcellssatsningen på Hållbara Ålidhem har överträffat våra förväntningar. Våra solceller producerar lika bra här i Norrland som i södra Sverige och vi har kompenserat att det blev något mindre totalyta solceller med att sätta upp högeffektiva solceller, säger Fredrik Westerlund, projektledare för Hållbara Ålidhem på AB Bostaden i Umeå

Solcellsparkens totala toppeffekt är 405 kW mot planerade 350 kW. Solcellerna förväntas ge en total årsproduktion på cirka 320 000 kWh, vilket motsvarar ungefär 37 procent av områdets förbrukning av fastighetsel.

Mot självförsörjande på förnybar el

Hållbara Ålidhem är på god väg att bli självförsörjande på förnybar el. I projektplanen för Hållbara Ålidhem fanns planer på att sätta upp mindre stadsdelsnära vindkraftverk, men planerna lades ned på grund av brist på lämpliga lägen med goda vindförhållanden. Bostaden valde då att i stället investera i fem egna fullstora vindkraftverk som tillsammans täcker hälften av fastighetselbehovet för hela Bostadens bestånd. Vindkraften och solcellerna sammantaget gör att andelen av områdets fastighetsel som behöver täckas av köpt el minskat radikalt.

– Vi har ett långtgående miljöprogram på Bostaden som startade redan 2008, där vi har som ett av målen att ha en helt förnybar energiförsörjning till år 2018. Våra satsningar på förnybar elproduktion med vindkraft, solceller och förnybar fjärrvärme är tre steg i rätt riktning – men vi jobbar även idogt med nya lösningar för avfallshantering, transporter och minskad energiförbrukning. Det är de sammantagna insatserna som så småningom kommer att minska vår miljöbelastning, säger Ann-Sofi Tapani, vd på AB Bostaden i Umeå.

Projektet Hållbara Ålidhem är ett samarbete mellan Bostaden, Umeå Energi och Umeå kommun. Det handlar om att göra stadsdelen tryggare, trivsammare och energisnålare.

 

Mer information:

Fredrik Westerlund, projektledare AB Bostaden i Umeå
070-600 38 91
fredrik.westerlund@bostaden.umea.se
Ann-Sofi Tapani
Vd, AB Bostaden i Umeå
070-582 72 02
ann-sofi.tapani@bostaden.umea.se

Solcellsvy Geografigränd 

Geografigränd 2A