Anpassa textstorlek
A A A
04 april 2012

Elektronisk tavla hjälpmedel vid källsortering

Tack vare Vinnovaprojektet, ett samarbete mellan Designhögskolan, Handelshögskolan vid Umeå universitet, FältCom, Umeva, IL Recycling och Bostaden kommer vi att montera en elektronisk tavla i ett av soprummen på Slevgränd. Tanken är att tavlan ska vara ett hjälpmedel som visar hur du som hyresgäst ska sortera ditt avfall.

Elektronisk tavla i miljörum 

Se hur boende på gården sorterar

Förutom att tavlan ska vara ett hjälpmedel vid källsortering kommer du som hyresgäst även att kunna se hur sorteringen går för dig och dina grannar på ett enkelt sätt. Tavlan använder man genom att trycka direkt på skärmen.

- Det ska bli spännande att se om man med små medel kan påverka och förbättra människors attityder till avfallshantering, säger Tomas Lundgren, projektledare på FältCom.

Tavlan ska sitta uppe under sommaren och innan den tas ned kommer vi att skicka ut en utvärderande enkät.

Bakgrund om projektet

Projektet är en del i en större kontext som handlar om Interaktiva soprum och har utvecklats genom ett samarbete mellan Umeå universitet, FältCom och Umeå kommun via projektet Green Citizens of Europe. Syftet med projektet är att förändra människors beteende och attityder till källsortering. Det övergripande syftet med projektet är att ta fram en interaktiv servicetjänst som hjälper människor och hushåll att göra miljösmarta val när det gäller avfallshantering.