Anpassa textstorlek
A A A
03 april 2012

Dialog med hyresgäster inför stundande underhållsinsatser

Bostadens ökade insatser för underhåll i fastigheterna fortsätter, och nu står Tranbärsvägen på Böleäng i tur för åtgärder. Under ett informationsmöte med hyresgästerna, måndag 2 april, berättade vi om resultatet från den genomförda besiktningen och besvarade hyresgästernas frågor.

Bostadens ökade insatser för underhåll fortsätter. Underhållet ökar kraftigt, vilket görs med ägarens goda minne, eftersom Bostadens resultat tillåts minska med 20 miljoner per år, de närmaste åren.

Nu är det dags att titta närmare på två kvarter på Böleäng, byggda 1967. Det handlar om sammanlagt 140 lägenheter på Tranbärsvägen, varav 68 lägenheter i hus med träfasad och 72 lägenheter i hus byggda med tegelfasader. Området är mycket populärt och hyresgästerna trivs bra. 

Resultat av besiktning

Vid mötet på måndag kväll fick hyresgästerna information om vad den genomförda besiktningen gett för resultat. En besiktning som belyser alla förekommande behov av åtgärder – både i stort och i smått. Sammanfattningsvis kan man säga att lägenheterna är i relativt bra skick. De har dock fortfarande köksinredning och avloppssystem från 1960-talet och i vissa fall dåliga fönster, men har under åren fått ytskikt och vitvaror utbytta enligt plan.

De stora problemen återfinns i fastigheternas bärande installationer, som vatten och avloppssystem samt tak och fasader som är i absolut behov av åtgärder.

- Åtgärder kan påbörjas först om två år, men det kräver en noggrann planering och därför är det viktigt att från början ha en dialog med hyresgästerna, säger Ann-Sofi Tapani, vd på Bostaden.

Det förslag på åtgärder som nu kommer att arbetas fram, redovisas i styrelsen i maj. Och först då tas beslut om vad som ska göras i de två kvarteren.

 

Mer information:
Berndt Elstig
Fastighetschef
090-17 75 40, 070-676 92 23

Ann-Sofi Tapani
Vd
090-17 76 15, 070-582 72 02